[Package] แพ็กเกจ 1 เดย์ทริป นั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน แวะขอโชคลาภจากตาไข่

 • นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม
 • นั่งรถไฟชมทะเลสวยๆ ได้ภายในวันเดียว
 • ไหว้สักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคล
 • ขอโชคลาภจาก “ตาไข่” แกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี
 • แวะเช็คอินและถ่ายรูปชิคๆ ที่ Top Seacret Beach Café คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์บาหลีริมทะเล

1,290.00฿

ล้างค่า

รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง :

*โปรดทราบว่าเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน

 • 7 มีนาคม 2564 / 14 มีนาคม 2564 / 21 มีนาคม 2564 / 28 มีนาคม 2564
 • 18 เมษายน 2564 / 25 เมษายน 2564
 • 16 พฤษภาคม 2564 / 23 พฤษภาคม 2564 / 30 พฤษภาคม 2564
 • ระยะเวลาท่องเที่ยว: 06.00 – 19.25 น.
 • ทัวร์เต็มวัน

โปรแกรมการเดินทาง :

 • 06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สถานีรถไฟหัวลำโพง เจ้าหน้าที่คอยให้บริการต้อนรับท่าน
 • 06.30 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวลำโพง) โดยขบวนรถพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 911
 • 07.40 น. ถึงนครปฐม นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ (ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของได้ 40 นาที)
 • 08.20 น. รถไฟออกเดินทางจาก สถานีนครปฐม
 • 10.30 น. ถึง สถานีหัวหิน และออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่ วัดห้วยมงคล
 • 11.00 น. เดินทางถึง วัดห้วยมงคล กราบสักการะขอพร “หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่” เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอโชคลาภจาก “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” ซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี ใหญ่สุดในโลก สูงขนาด 3 เมตร และขนาด 2 เมตร อีก 2 รูป จากจังหวัดแพร่ ท่านใดที่เป็นสายมูต่างต้องรู้จักถึงความศักดิ์สิทธิ์มากมายของไอ้ไข่ “ขอ ได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ และค้าขาย ยิ่งผู้ที่ชื่น ชอบการเสี่ยงโชค จะนิยมมาบนเพื่อขอเลขเด็ด
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
 • 13.30 น. ออกเดินทาง โดยรถตู้ปรับอากาศ ไปที่ Top Seacret Beach Café
 • 14.00 น. ถึง Top Seacret Beach Café คาเฟ่สุดชิค สไตล์บาหลีริมทะเลหัวหินบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปเพียบ นั่งรับลม ชมวิว ดื่มด่ำบรรยากาศท้องทะเล
 • 15.00 น. ออกเดินทางไป สวนสนประดิพัทธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ (หากมีเวลาแวะชมอุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ 7 พระองค์)
 • 15.15 น. รถตู้ส่งท่านที่สถานี สวนสนประดิพัทธ์ เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ
 • 15.30 น. รถไฟออกเดินทางจากสถานีสวนสนประดิพัทธ์ โดยขบวนรถพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่ 912 (กลับ)
 • 15.39 น. ถึง สถานีหัวหิน
 • 19.25 น. ถึง สถานีรถไฟหัวลำโพง โดยสวัสดิภาพ

หัวหิน เมืองท่องเที่ยวสุดคลาสสิคกับบรรยากาศที่ครบเครื่องทุกรูปแบบ ทั้งที่พักดีๆ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟชิค


วัดห้วยมงคล กราบสักการะขอพร “หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่” เพื่อความเป็นสิริมงคล


ขอโชคลาภจาก “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” ซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุมากกว่า 1,000 ปี


Top Seacret Beach Café คาเฟ่สุดชิค สไตล์บาหลีริมทะเลหัวหิน


ถ่ายรูปสถานีสวนสนประดิพัทธ์


ข้อมูลการจอง

การยืนยัน:

 • เลือกแพคเกจที่ต้องการจอง และทำการชำระเงิน
 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน และเวาเชอร์หลังจากทำการจอง
 • โปรดตรวจสอบอีเมลรวมถึงในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณ หรือหากไม่ได้รับอีเมลกรุณาติดต่อเรา

วิธีใช้

 • แสดงเวาเชอร์ที่พิมพ์มา หรือแสดงเวาเชอร์บนมือถือ กับมัคคุเทศก์ผู้ให้บริการ
 • เจ้าหน้าที่จะยืนยันข้อมูลการจอง และเวลานัดหมายกับท่านอีกครั้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง

ข้อมูลนัดหมาย

 • จุดนัดหมาย : สถานีรถไฟหัวลำโพง
 • เวลานัดหมาย : 06.00 น.
 • โปรดทราบว่าท่านควรมาถึงจุดนัดพบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเริ่มโปรแกรม

อัตรานี้รวม

 • รถไฟ แบบที่นั่งปรับอากาศ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – สถานีหัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
 • รถตู้ ปรับอากาศ ท่องเที่ยวใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทางเป็นอย่างดี
 • อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ตามรายการ 1 มื้อ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวด
 • ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • มัคคุเทศก์ คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันเดินทาง

7 มีนาคม 2564, 14 มีนาคม 2564, 21 มีนาคม 2564, 28 มีนาคม 2564, 18 เมษายน 2564, 25 เมษายน 2564, 16 พฤษภาคม 2564, 23 พฤษภาคม 2564, 30 พฤษภาคม 2564

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “[Package] แพ็กเกจ 1 เดย์ทริป นั่งรถไฟเที่ยวชายทะเลหัวหิน แวะขอโชคลาภจากตาไข่”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *